Entegre Güvenlik Hizmetleri

Entegre Güvenlik Hizmetleri

Entegre Güvenlik Çözümleri

 Güvenlik konusundaki sistemlerin birbirine entegre edilerek oluşturulan sistemlere genel olarak entegre güvenlik çözümleri adı verilmektedir. Bu şekilde oluşturulan güvenlik sistemlerinin çok daha etkili sonuçlar verdiği ve beklentileri fazlasıyla karşıladığı bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı da önemli kurum, kuruluş ve site benzeri yerler, güvenliklerini bu şekilde sağlama yolunu tercih etmektedir.

 Entegre edilen sistemlerin kapsamları oldukça geniştir ve her yerde standart değildir. Buna bağlı olarak sistemlerin genel özellikleri benzer olsa da özelde bir takım değişiklikler olabileceğinin bilinmesi gerekir. Fakat genel olarak mevcut güvenlik sistemlerinin ya da unsurlarının tek bir noktadan kontrolünün sağlanması, bu yöntemde esastır.

 

 Entegre Güvenlik Çözümleri Nedir? Kapsamında Neler Bulunur?

 Güvenlik noktasında etkili sonuçlar veren entegre güvenlik çözümleri, farklı alanları içinde barındırmaktadır. Dünya üzerinde geçerli olan bu sistemin kapsamında bulunan alanlar genel olarak şunlardır:

l Teknoloji

l Güvenlik Hizmetleri

l Kontrol Hizmetleri

l Uzaktan İzleme Hizmetleri

l Danışmanlık

Bunlara ekstra alanların dahil edilmesi de mümkündür fakat genel olarak bu alanlar, güvenlik çözümleri için yeterli kabul edilmektedir. Sistemin hayata geçmesi için öncelikle söz konusu alanın detaylı bir şekilde incelenmesi ve analiz edilmesi gerekiyor. Böylece ortaya çıkan sonuca göre güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi süreci başlayacaktır. Bu aşamadan sonra ise güvenlik alanında hizmet verecek olan personeller arasında uyumun üst seviyede olması ve kurulan sistemlerle uyumlu çalışmaları için bir takım düzenlemeler yapılıyor.

 Entegre güvenlik çözümleri, ilgili alandaki risk faktörlerine göre değişkenlik göstermektedir. Buradaki temel amacın söz konusu riskleri tamamen ortadan kaldırmak olduğu unutulmamalıdır. Bundan dolayı da farklı risk grupları için farklı çalışmalar yapılmaktadır. Entegre güvenliğin kapsamındaki alanlara ait detaylar bu noktada sistemin daha net anlaşılmasını sağlamaktadır. Şöyle ki:

 Güvenlik Hizmetleri: Yapılan analizler sayesinde tespit edilen güvenlik ihtiyacı gerek personeller gerekse de teknolojik sistemlerle sağlanır. Ve bunların tamamının sistemin bir parçası olarak görevlerini yapması sağlanır.

 Teknoloji: Güvenlik ihtiyacı için gerekli olan bütün teknolojik sistemler etkin olarak ilgili yerlerde konumlandırılır. Böylece teknolojinin sağlamış olduğu kolaylıklardan yararlanılır.

 Uzaktan İzleme Hizmetleri: Güvenliğin sağlandığı alanın izlenmesi 7/24 yapılır ve bunlar kayıt altına alınır. Gerektiğinde sistemdeki diğer elemanlar buradan elde edilen görüntülere göre yönlendirilir.

 Kontrol Hizmetleri: ilgili alanın kontrolü gerek personellerle gerekse de sistemlerle yapılır. Böylece yapılan işlemin maliyetinde ciddi bir düşüş yaşanır.

 Danışma: Güvenlik alanındaki uzman personeller tarafından ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeler yapıldığı akıllara takılan sorulara da cevap verilir.

 

 Entegre Güvenlik Çözümleri ve Sağladığı Faydalar

 Güvenlik sistemlerinin tek bir noktadan profesyonel kişiler tarafından kontrol edilmesinin sağladığı pek çok fayda vardır. Entegre güvenlik çözümleri, güvenlik noktasında farklı bir sistem oluşmasını sağlamakta ve bu sistem sayesinde ilgili alanın güvenliği çok etkin bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışma şeklinin sağladığı faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

l Daha iyi bir şekilde gerçek zamanlı müdahale imkanı

l Planlamanın daha akıllı yapılması ve buna bağlı olarak kaynakların doğru kullanımı

l Mevcut risklerin aşağılara çekilmesi

l Güvenlik sistemlerinin toplam maliyetinin düşürülmesi

l Oluşturulacak güvenlik politikalarına uyum oranının yükselmesi

l Gelecekteki güvenlik planlamasının daha iyi bir şekilde yapılması

l Güvenlik amacıyla çalışan personellerin uyumu

l Maksimum güvenlik sağlaması

 

Sağlanan faydalardan bazıları bu şekildedir fakat bunlara yeni maddelerin eklenmesi de mümkündür. kullanılan sistemlerin genel olarak değerlendirilmesi sonucunda, farklı faydaların da sağlandığı görülecektir.

 Entegre güvenlik çözümleri, yeni nesil güvenlik anlayışının en önemli örneklerinden birisidir. Artan güvenlik riskleriyle etkili bir şekilde mücadele etmenin yollarından birisi olan entegre güvenlik sistemleri, çok yüksek güvenlik sağlamasına karşın bunu normal sistemlerden daha ucuza yapıyor. Yani maliyet bakımından incelendiğinde de kullanıcılarına önemli bir avantaj sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bütün bu nedenlerden dolayı gerek resmi kurumlar gerekse de özel alanların güvenliklerinde entegre çözümlerin her geçen gün biraz daha fazla tercih edildiği görülmektedir.

Gönderiyi Paylaş!